VISIT OF  H.S.H. THE AMBASSADOR PRINCE WINDISCH-GRAETZ WITH MINISTER COUNSELLOR PROF. ALBERTO BOCHICCHIO AND SECRETARY OF THE EMBASSY MATJAZ ZIGON TO PLANINA FOR THE DONATION OF THE FAMILY FALG TO THE FIRE BRIGADE FOUNDED 130 YEARS AGO BY HIS GREAT GRANDFATHER PRINCE HUGO VERIAND.Blagoslov novega prapora PGD v Planini pri Rakeku

Veliko srečanje, domačih in z okoliških društev, donator knez H. M. Windisch-Graetz, župan Občine Postojna, visoki predstavniki gasilcev v RS, visok predstavnik Civilne zaščite, drugi donatorji in številni  gostje, so se zbrali v soboto 9. junija v Planini pri Rakeku.  GDP Planina namreč letos slavi svojo 130 letnico ustanovitve. Ob tej priliki je društvo razvilo svoj novi prapor. Častne trakove pa so dodali, poleg kneza Windisch-Graetz, tudi drugi donatorji iz Planine. Gasilci so poskrbeli, da so – v skladu s tradicijo slovenskih starosvetnosti – dali svoj prapor tudi blagosloviti. Ob prisotnosti domačega župnika je blagoslov opravil domačin dr. Stanislav Matičič. 

Knezi Windisch-Graetz so že v preteklosti bili veliki dobrotniki Planine in gasilcev, saj so njihovo delo bogato podpirali vse od samega začetka. Tudi prvi prapor društva je financirala in dala izdelati kneginja Windisch-Graetz in enako velja sedaj za Mariana Huga Princa Von Windisch-Graetz, ki je hkrati sedanji veleposlanik Suverenega malteškega viteškega reda v RS. Ta je velik prijatelj Slovenije, Planine, in podpornik vsega dobrega in različnih humanitarnih fondacij po svetu, posebej pa tudi tukajšnjih gasilcev.

Slavje ob 130 letnici se je nadaljevalo z vzorno urejeno veselico. Prostor za prireditev pa je posodilo Marijino delo na svoji posesti.

Stojan Matičič

130 let PGD Planina

9. junija letos je bilo v Planini veliko srečanje, na katerem so se zbrali člani domačih in okoliških društev: donator knez H.M. Windisch-Graetz, župan občine Postojna Igor Marentič, visoki predstavniki gasilcev iz Slovenije, predstavniki civilne zaščite, drugi donatorji in številni gostje.

PGD Planina namreč letos slavi 130 – letnico ustanovitve. Ob tej priliki je društvo razvilo svoj novi prapor. Častne trakove so poleg kneza H. M.Windisch – Graeza dodali tudi drugi donatorji iz Planine. Gasilci so poskrbeli, da so svoj prapor blagoslovili. Ob prisotnosti domačega župnika, gospoda Franca Mačka, je blagoslov opravil domačin dr. Stanislav Matičič.

Slavje ob 130 – letnici se je nadaljevalo z vzorno urejeno veselico. Prostor za prireditev pa je posodilo Marijino delo na svoji posesti.

Obletnice niso le spomini na dogodke, ki so se zgodili in so jih zakrili valovi časa. Gre za naš odnos do preteklosti, ki je bila, a je danes ni več, a vendar pušča sledi prihodnosti. Visoka cesarsko – kraljeva deželna v Ljubljani je z odlokom 19. junija 1888 dovolila, da se v Planini na podlagi društvenih pravil ustanovi prostovoljno gasilno društvo.

Med ustanovnimi člani so bili poveljnik društva Franc Rejsmiller iz gradu Haasberg in vidni člani iz Planine. Vsa oprema je bila kupljena v Ljubljani in na Dunaju. Društvo je začelo takoj aktivno delovati in prevzelo vso odgovornost požarne varnosti in njene okolice. Že leta 1890 je bilo sprejeto v Zvezo društev dežele Kranjske.

Društvo je finančno shajalo le ob podpori podpornih članov. Ob svoji dvajset letnici delovanja je društvo od kneginje Matilde Windisch – Graetz dobilo v dar prapor. Doživljalo je vzpone in padce. Vidneje je zaživelo leta 1948, ko so stekle priprave za gradnjo novega stolpa.

Leta 1988 so dogradili dom, 2010 obnovili sosednji del stavbe in pridobili potrebne prostore, v katerih so tri vozila, ki omogočajo štiriindvajseturno pripravljenost. Dobra operativna pripravljenost je odvisna od sodobne opreme, kar so vedeli že v preteklosti, in tako je tudi danes.

V društvu je 170 članov, posebej so ponosni na operativce, članice, pripravnike in pionirje. Mladina ima v društvu poseben pomen. Tiste,  ki želijo postati gasilci, spodbujajo in učijo s pomočjo mentorjev. Vse od leta 2000 prirejajo v društvu gasilska tekmovanja za pokal Planine.

Stojan Matičič

(Objava v lokalnem časopisu Prepih junij 2018)

NOTRANJSKO KRAŠKE NOVICE  junij 2018

Ob 130-letnici so planinski gasilci ponosno razvili nov prapor

Knez Mariano Hugo von Windisch-Graetz, vodja rodbine, ki je od začetka povezana s gasilstvom v Planini, je zbrane presenetil z nagovorom v slovenščini – Ob jubileju požrtvovalnim gasilcem podelili odlikovanja in priznanja

četrtek, 21. junij 2018

509

Planina – S slavnostno parado so prostovoljni gasilci iz Planine 9. junija obeležili 130-letnico svojega delovanja. Prevzeli so novi prapor ter podelili odlikovanja in priznanja. Z obiskom jih je med drugimi počastil veleposlanik Suverenega malteškega viteškega reda v Sloveniji knez Mariano Hugo zu Windisch-Graetz.

 130 let PGD Planina, parada, veselica, 9. junij 2018 Foto: Marjana Ojsteršek

Knez je predstavnik rodbine Windisch-Graetz, ki je že dolga leta povezana s Planino in planinskimi gasilci in je bila zadnji lastnik gradu Haasberg ob Planinskem polju. Prav knezi so bili pobudniki ustanovitve gasilskega društva v Planini, katerega prvi poveljnik je bil grajski oskrbnik. »Že od vsega začetka so podpirali delovanje društva, predvsem s finančnimi vzpodbudami oziroma pomočjo ob nakupu opreme. Botra prvega prapora, ki ga je društvo prevzelo 20 let po ustanovitvi leta 1908 je bila kneginja Matilda Windisch-Graetz,« je pojasnila predsednica PGD Planina Ana Simšič. Knez je na prireditvi presenetil zbrane, saj jih je nagovoril v slovenskem jeziku. »Živi sicer v Rimu, vendar smo bili nad njegovo slovenščino kar navdušeni. Poudaril je, da obstaja posebna vez med knezi in planinskimi gasilci vse odkar je njegov praded dal pobudo za ustanovitev gasilskega društva.« Izrazil je upanje, da bodo tudi v prihodnje ostali tako povezani, za konec pa je še dodal, da se v Planini vedno počuti kot doma. »Z nekaterimi člani se knez sreča skoraj vsako leto in na ta način ohranja stike z nami. Vedno povpraša, kako se imamo, kako deluje društvo in nas vzpodbuja pri našem delu,« je še povedala Simšičeva.

Ob visokem jubileju nov prapor …

Planinski gasilci so ob visokem jubileju ponosno razvili nov prapor, ki ga krasi podoba Planine. Pri tem jim je pomagal s predlogo, ki jo je naslikal Martin Rojko, ki že vrsto let živi in ustvarja v Planini. »Kljub visoki starosti, več kot 90 let jih že šteje, je naslikal izjemno predlogo, ki jo sicer uzremo s Haasberga proti Planini, zraven pa ne manjka niti sv. Florjan, zavetnik gasilcev,« pravi Simšičeva, ki želi, da bo novi prapor vzpodbuda za nadaljnje delo predvsem mlajši generaciji. Pri nakupu prapora jim je pomagala tudi družina Windisch-Graetz. »Na njih smo se obrnili na pomoč in tudi knez je bil navdušen nad idejo ter je z velikim veseljem pristopil kot boter novega prapora.« Z nakupom trakov so jim pomagali tudi nekateri lokalni podjetniki, za žebljičke pa so prispevali člani PGD Planina, nekatera gasilska društva in posamezniki. Prapor je zamenjal tistega iz leta 1958, na paradi pa so se predstavili tudi s prvim praporom iz leta 1908, ki je preživel obe svetovni vojni. »Zahvala za to gre krajanom, saj so ga vrsto let skrivali po hišah.«

… in vrsta odlikovanj

»V prostovoljnem gasilstvu je tako, da gasilcu za vse njegovo delo, prizadevanje, odrekanje več kot 9hvala’ ne moremo dati. In prav v tem je mogoče nek čar ali pa vsaj posebnost, če se že vse preveč stvari v življenju meri v materialnih stvareh in denarju,« pravi Simšičeva. V zahvalo za njihov trud in požrtvovalnost so se gasilcem oddolžili s priznanji. Odlikovanja Gasilske zveze Slovenija je podelil namestnik poveljnika GZS Darko Muhič. Gasilsko odlikovanje I. stopnje so prejeli Jože Blažon, Andrej Kovač, Stojan Matičič in Marko Simšič, gasilsko plamenico II. stopnje pa Blaž Kolar.

Priznanja Gasilske zveze Postojna sta podelila njena predsednik Marko Simšič in poveljnik Matjaž Kresevič. Priznanje gasilske zveze I. stopnje so prejeli Jure in Jože Kolar, Martin Kovač, Pavel Malc in Marjan Mrhar; priznanje II. stopnje Lucija Albreht, Helena Čuk, Tadeja Matičič, Bojan Rener, Andrej Samsa in Damjana Žnidaršič, priznanje III. stopnje pa Gregor, Andraž, Anja, Martin in Rok Kolar, Tom Pellis-Pograjc, Leja Poljšak, Teja Rener, Ana Simšič in Hana Šemrl. Mladinskega priznanja so se razveselili Žiga Kolar, Anže Rener, Job Šemrl in Aljaž Žnidaršič.

Slavnostne prireditve so se poleg kneza in Muhiča udeležili še številni gostje, med drugim župan Igor Marentič, predsednik regijskega sveta obalno-kraške regije Miran Gregorič, poveljnik obalno-kraške regije Marko Adamič, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Štefan Majcen ter številni gasilci iz postojnske občine in drugi.

Za podmladek se jim ni treba bati

Simšičeva ocenjuje, da je PGD Planina danes v dobrem stanju. V zadnjih letih je število članov strmo naraslo, danes jih je 176, od tega 19 operativnih gasilcev. »Enota se trudi izvajati redne mesečne vaje, s čimer ostaja v pripravljenosti in zagotavlja usposobljenost.« Zadovoljni so, da imajo v svojih vrstah več kot aktivnih 70 članic. Predvsem sodelujejo v organih društva in na tekmovanjih; najbolj aktivne so pri delu z mladino. Še bolj ponosni pa so, da imajo 30 pionirjev, 28 mladincev in 17 pripravnikov. »To nas navdaja z velikim optimizmom. Za gasilstvo v Planini se res ne bojimo, vsekakor pa je vsak nov član več kot dobrodošel.«

Na leto imajo okoli 15 intervencij, najpogosteje gre za požare v naravi ali objektih, nekajkrat so posredovali tudi ob prometnih nesrečah in nudili pomoč z AED-om. Trdno zasidrano v spominu pa ostaja leto 2014. Žledu, ki je ohromil in skoraj ustavil čas na Postojnskem, so sledile 100-letne vode oziroma poplave na Planinskem polju. »Na vrhu intervencije je bilo poplavljenih kar 24 objektov na spodnji cesti, kar nekaj krajanov se je moralo začasno izseliti iz svojih domov.« Na pomoč jim je priskočilo prek 500 gasilcev iz gasilskih zvez v obalno-kraški regiji in iz cerkniške ter več kot  300 vojakov. »Celotna intervencija, torej žled in poplave skupaj, je trajala cel mesec in planinski gasilci smo bili na terenu vsak dan, od 7. ure zjutraj do poznih večernih ur. Mislim, da se je takrat še okrepila že tako močna vez med nami in tako zdaj še z večjo vnemo prihajamo v gasilski dom, na vaje in seveda intervencije,« še pravi Simšičeva.

S prvo brizgalno najprej gasili na gradu Haasberg

Preden so v Planini ljudje začeli organizirano gasiti požare, je ogenj nekajkrat pustošil po kraji, zato so ljudje stopili skupaj in oblikovali skupino, ki se je imenovala požarna bramba. Prošnjo po ustanovitvi društva jim je Visoka cesarsko-kraljeva deželna oblast v Ljubljani odobrila 19. julija 1888. Prvi poveljnik bil Franc Reissmüller, ki je bil kot nadzornik posesti na gradu Haasberg pomembna vez med knezom Windisch-Graetzem in društvom. Med društvom in knežjo družino se je spletla vez vzajemne pomoči. Še posebej v prvih letih, ko so gasilci potrebovali orodje in obleko ter so si urejali prostore, jim je knez večkrat prispeval potrebna sredstva, med drugima je pokril tretjino stroškov tudi leta 1891 za nakup brizgalne. Prvič so jo preizkusili konec naslednjega leta, ko je zagorelo prav na gradu Haasberg.

Planinski gasilci so ostali aktivni ves čas, s kratkotrajnimi težavami po prvi svetovni vojni in prenehanjem delovanja med drugo svetovno vojno pa do leta 1948.

V začetku julija tekmovanje za pokal PGD Planina

Planinski gasilci pa že v začetku julija pripravljajo 18. tekmovanje za Pokal PGD Planina. Tekmovanje bo 7. julija, začelo se bo ob 16. uri pri Planinski jami, rezultate pa bodo razglasili ob 20. uri pred gasilskim domom v Planini. Sledila bo veselica z ansamblom Zadetek. Petra Trček

 

 

 

 

 

 


 

  EMBASSY OF THE SOVEREIGN ORDER OF MALTA TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA  
VeleposlaniŠtvo Suverenega MalteŠkega VojaŠkega Reda v Republiki Sloveniji Ciril Metodov trg 8 Sl-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386(0)15883410 Fax +386(0)15883404 e-mail:sloveniaembassy@orderofmalta.int