VISIT TO PRISON OF TRECINA AND HANDING OVER A DEFIBRILLATOR – CELEBRATION OF THE HOLY MASS

Maltézski rytieri vo väzení v Trenčíne odovzdali humanitný dar
P:3, 20. 06. 2009 22:16, DOM

Veľvyslanec Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku J. Ex. Mariano Hugo knieža Windisch-Graetz spolu s prezidentom Zboru dobrovoľníkov rádu prof. Albertom Bochicchiom sa 19. júna 2009 ocitli za mrežami väznice v Trenčíne ako oficiálna návšteva, ktorá svojou prítomnosťou poctila Väzenskú nemocnicu s cieľom odovzdať jej internému oddeleniu humanitný dar v podobe defibrilačného prístroja.
Delegáciu slovenských maltézskych rytierov dopĺňali aj rytieri Egon Arnold a Anton Šafárik, viceprezident Zboru dobrovoľníkov na Slovensku. Hostí prijala riaditeľka nemocnice plk. MUDr. Daniela Janáková spolu s generálnou riaditeľkou Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. PhDr. Máriou Kreslovou. Odovzdaniu prístroja predchádzala slávnostná sv. omša, ktorú v priestoroch ústavu celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho spolu so chargé d´affaires Svätej Stolice na Slovensku Mons. Gianfrancom Gallonem, väzenským vikárom Mons. Bartolomejom Juhásom, miestnym väzenským kaplánom dekanom Jánom Minárikom a väzenským kaplánom z Ilavy Jozefom Jáňom.
Ordinár vo svojej homílii poukázal na symboliku sviatku Božského srdca a darovaného prístroja, ktorého úlohou je štartovať odchádzajúce ľudské srdce a poďakoval maltézskym rytierom za ich šľachetný humanitný dar, ktorý bude pomáhať pri záchrane života človeka v tejto špeciálnej nemocnici jedinej na Slovensku. Poďakovania sa rytierom dostalo v závere sv. omše aj zo strany riaditeľky MUDr. Janákovej i generálnej riaditeľky Kreslovej, pričom obe sa vyjadrili, že táto nemocnica žiaľ nie je zvyknutá na prijímanie darov. Spomenutý darovaný defibrilátor preto zamestnanci väzenskej nemocnice priniesli medzi obetnými darmi, aby tak vyjadrili jeho vzácnosť.
Svojim spevom sv. omšu obohatili aj študenti Piaristického gymnázia v Trenčíne. Po skončení bohoslužby, na ktorej sa okrem vzácnych hostí z Maltézskeho zúčastnili aj lekári, sestry, príslušníci ZVJS a pacienti nemocnice, odovzdal knieža Windisch-Graetz defibrilátor primárovi Interného oddelenia so želaním, aby splnil svoju úlohu a zachraňoval srdcia pacientov.
Hostia navštívili aj pacientov v nemocničných celách a návštevu ústavu zakončili slávnostným obedom. Ako prejav vďaky odovzdali hostiteľky kniežaťu Windisch-Graetzovi obraz Ježiša Krista, ktorý namaľoval jeden z odsúdených pacientov nemocnice.
Dar Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov väzenskej nemocnici v Trenčíne, ktorá trpí nedostatkom finančných prostriedkov, bol šľachetným prejavom záujmu a pomoci rytierov aj tej skupine chorých, na ktorých si spoločnosť pre ich odsúdenie nie vždy spomenie tak prirodzene, ako na iných pacientov. Je však hmatateľným vyjadrením ich nezištnej služby tým, ktorí to potrebujú.

TK KBS informoval Tibor UJLACKÝ, kancelár a hovorca Ordinariátu OS a OZ SR

  EMBASSY OF THE SOVEREIGN ORDER OF MALTA TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA  
VeleposlaniŠtvo Suverenega MalteŠkega VojaŠkega Reda v Republiki Sloveniji Ciril Metodov trg 8 Sl-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386(0)15883410 Fax +386(0)15883404 e-mail:sloveniaembassy@orderofmalta.int