Maltézski rytieri slávili sviatok svojho patróna sv. Jána Krstiteľa
P:3, 19. 06. 2009 00:35, DOM

Maltézski rytieri, ako sa stručne nazývajú členovia Zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty oslávili blížiaci sa sviatok svojho patróna – sv. Jána Krstiteľa 18. júna 2009 sv. omšou v kostole Milosrdných bratov v Bratislave.
Sv.omšu celebroval bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s magistrálnym kaplánom rádu Mons. Tiborom Hajdu, chargé d´affaires Svätej Stolice na Slovensku Mons. Gianfrancom Gallonem a ďalšími kňazmi za prítomnosti veľvyslanca rádu na Slovensku J. Ex. Mariana Huga princa Windisch-Graetza, prezidenta Zboru dobrovoľníkov rádu prof. Alberta Bochicchia, slovenských maltézskych rytierov, zástupcov diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike a ďalších hostí. Arcibiskup Zvolenský sa vo svojom príhovore venoval inšpirácii Maltézskych rytierov, ktorú čerpajú od svojho patróna Jána Krstiteľa a vyzdvihol ich pokoru a nezištnosť v službe ochrane viery, či službe chudobným a chorým, ktorí u nich nachádzajú útočisko. V závere slávnosti veľvyslanec Windisch-Graetz v krátkosti zhodnotil uplynulý rok, úspechy rádu na Slovensku na diplomatickom poli, ale aj v oblasti humanitárnej pomoci, ktorú rád realizoval. Slávnosť bola zakončená recepciou, počas ktorej sa rytieri, dobrovoľníci a ich sympatizanti a pozvaní hostia vzájomne povzbudili v ochote pre charitatívne aktivity, vymenili si skúsenosti a v neformálnej atmosfére hľadali ďalšie možnosti pre svoje pôsobenie. Svojim spevom slávnosť ozdobila aj Darina Laščiaková. Medzi hosťami bol prítomný aj exprezident Slovenskej republiky Michal Kováč s manželkou.

Z histórie Maltézskych rytierov
Zvrchovaný vojenský hospitálsky rád sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty je jedným z najstarších katolíckych cirkevných rádov. Bol založený v Jeruzaleme okolo roku 1050 ako mníšska spoločnosť zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi za účelom riadenia hospicov na pomoc pútnikom vo Svätej zemi. V roku 1113 ho pápež Paschalis II. uznal ako cirkevný rád. Do konca 18. storočia väčšiu časť členov tvorili duchovní. Rád sa stal aj vojenským z dôvodu ochrany chorých, pútnikov a kresťanských území vo Svätej zemi. Po strate ostrova Malta v roku 1798 však táto funkcia už viac nebola vykonávaná. V roku 1834 sa rád usadil v Taliansku v Ríme, kde má zaručenú extrateritorialitu svojich sídel.
Poslanie rádu je zhrnuté v hesle „Tutio Fidei et Obsequium Pauperum“, čo znamená „obrana viery a služba trpiacim“. Maltézski rytieri svoju činnosť zameriavajú na oblasť lekárskej a sociálnej starostlivosti, ako aj na humanitárne akcie. Rád je zriaďovateľom nemocníc, lekárskych centier, ambulancií, zariadení pre starých a nevládnych, hospicov pre nevyliečiteľne chorých. Najvýznamnejšie humanitárne akcie vykonal v Kosove a Macedónsku, Mozambiku, Salvadore, Indii, Angole, Zimbabwe, Peru, Afganistane a Iraku. Prostriedky na financovanie aktivít rádu sa tvoria z veľkej časti z príspevkov od jeho členov a súkromných darov.
Podľa tradície mnohí z členov rádu pochádzali v minulosti z rytierskych a šľachtických rodín kresťanského sveta. Ešte aj dnes je to rád rytiersky, keďže si zachoval hodnoty rytierstva a šľachtictva. Väčšia časť z 12 000 rytierov a dám, ktorí tvoria rád dnes, sú laickými členmi. Hoci nezložili žiadny cirkevný sľub, všetci sú povolaní k životu čnosti a kresťanskej charity. Aj keď väčšina členov dnes nepochádza zo šľachtických rodov, prijímajú sa za zásluhy, ktoré vykonali pre Cirkev a rád. Hlavou rádu je v súčasnosti 79. Knieža a Veľmajster Fra´ Matthew Festing (zvolený doživotne).
Rád má podľa medzinárodného verejného práva nadviazané diplomatické vzťahy prostredníctvom veľvyslanectiev v 94 krajinách. Je trvalým pozorovateľom pri OSN a Európskej komisii a pri ďalších 16 sídlach medzinárodných organizácií, ako napr. FAO a UNESCO.

Pre TK KBS Tibor UJLACKÝ, kancelár a hovorca Ordinariátu OS a OZ SR

  EMBASSY OF THE SOVEREIGN ORDER OF MALTA TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA  
VeleposlaniŠtvo Suverenega MalteŠkega VojaŠkega Reda v Republiki Sloveniji Ciril Metodov trg 8 Sl-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386(0)15883410 Fax +386(0)15883404 e-mail:sloveniaembassy@orderofmalta.int